Jesteś tu: » Strona główna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016Klasy I SP


Przywóz do szkoły   godzina 8:30 z miejsc zamieszkania.


apel 9:00


Spotkanie z wychowawcami:

1a – sala nr 22

1b – sala nr 23

1c – sala nr 21

1d – sala nr 8

Odwóz klas  I   godzina 10:00


Klasy  II – III SP


Przywóz do szkoły   godzina 9:30 z miejsc zamieszkania.


apel 10:00


Spotkanie z wychowawcami:

2a – sala nr 22

2b – sala nr 23

2c – sala nr 21

3a – sala nr 17

3b – sala nr 16


odwóz klas II – III godzina 11:00


Klasy  IV – VI SP i I-IIIG


Przywóz do szkoły   godzina 10:30 z miejsc zamieszkania.


apel 11:00


Spotkanie z wychowawcami:

4a – sala nr 1

4b – sala nr 11

5a – sala nr 16

5b – sala nr 2

6a – sala nr 9

6b – sala multimedialna

1ag – sala nr 7

1bg – sala nr 13

2g – sala nr 5

3ag – sala nr 6

3bg - sala nr 12

odwóz ok. 12:00

 

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

Wakacyjna kartka z kalendarza
czytaj więcej
  • Dowóz uczniów do Zespołu Szkól im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej w dniach 01 września 2015r.

01 września 2015r. (wtorek)

PRZYWÓZ

08,30 z każdego kierunku

  -Kl. I SP  ok. 12 u-ów z kier. Kębłowo, 5 u-ów z kier. Czarnówko

09,30 z każdego kierunku

  -kl.II – III SP ok. 18 u-ów z kier. Kębłowo, 15 u-ów z kier. Czarnówko

10,30 z każdego kierunku

  -kl.IV–VI SP , I-III G. ok. 40 u-ów z kier. Kębłowo, 33 u-ów z kier. Czarnówko

 

ODWOZY

- 10,00 w każdym kierunku ( Kl. I SP – ok 17 u-ów)

- 11,00  w każdym kierunku (kl.II – III SP – ok. 33 u-ów)

-12,00 w każdym kierunku (kl.IV-VI SP , I-III G – ok.83 u-ów) 

  • PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 obowiązuje od 03 września 2015r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,....

czytaj więcej
  • WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
  • Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
  • Zakończenie roku sportowego 2014/2015

Dzięki współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Tęcza” i udziałowi w konkursie grantowym Funduszu AUMUKLATOR SPOŁECZNY 2015 w Zespole Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej został zrealizowany projekt „Łamisłówka”.  Był on oparty na popularnej grze Scrabble Łamisłówka i miał formę gry terenowej, która została przygotowania przez uczniów starszych dla ich młodszych kolegów i koleżanek. W jej trakcie uczniowie wykonywali różne zadania. Na początku uczestnicy zapoznali się z mapą obszaru, którego dotyczyła gra. Następnie wędrując w grupach, zgodnie z otrzymaną mapą rozwiązywali w punktach terenowych łamigłówki logiczno- językowe. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymali pieczątkę oraz określoną liczbę liter, z których układali wyrazy. Zakończeniem gry było wyłonienie zwycięskiej drużyny i wręczenie nagród uczestnikom. Dzięki inicjatywie uczniowie mieli okazję do podejmowania nowych działań, poznania ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, zdobycia wiedzy z zakresu orientacji na mapie, rozwijania umiejętności logicznego myślenia, poszerzenia wiedzy z zakresu zasad ortograficznych i rozwijania umiejętności pracy zespołowej oraz gry fair play.

Łamisłówka
czytaj więcej
  • Mam talent

Dzięki udziałowi konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2015 w Zespole Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej zrealizowano konkurs ,,Mam Talent’’.     AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Projekt polegał na stworzeniu możliwości prezentacji swoich talentów przed publicznością i rozwijaniu umiejętności czerpania satysfakcji z własnych dokonań. Celem inicjatywy było również ukazanie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego oraz wyłonienie utalentowanych i kreatywnych uczniów. Dzięki projektowi dzieci były motywowane do rozwijania swoich talentów i zainteresowań oraz miały okazję sprawdzenia siebie poprzez możliwość rywalizacji z innymi uczestnikami. Kategorie, które uczniowie przedstawiali w konkursie to między innymi taniec, śpiew, gra na instrumencie czy pokaz sztuczek magicznych. Do konkursu przystąpili chętni uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej. 


Galeria zdjęć

Mam talent

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma