Jesteś tu: » Strona główna

Początek Roku Szkolnego 2014/2015

 

Stało się. Dwa wspaniałe, pełne przygód miesiące dobiegły końca, a to oznacza, że rozpoczyna się fala powrotów w szkolne i przedszkolne mury. Długo zastanawialiśmy się czego Wam życzyć z tej okazji i postanowiliśmy wyrazić to słowami: "niech moc będzie z Wami!" :). Wierzymy, że inspirujące, wakacyjne doświadczenia w mądry sposób pozwolą Wam podejść do kolejnych wyzwań, a dzięki temu ten diabełek - nowy rok szkolny - nie okaże się taki straszny, jak go malują. Powodzenia! :)

 

Kartki z kalendarza 01/02-09-2014
czytaj więcej

Uroczyste ropoczęcie roku szkolnego dla starszych uczniów przygotowały klasy szóste wraz z wychowawcami: panią Kingą Powideł i panią Renatą Krzemińską. Uczniowie przedstawili skecz zatytułowany: "MARZENIA DO SPEŁNIENIA, CZYLI SFRUSTROWANA NAUCZYCIELKA". Scenka nawiązywała do wakacji, marzeń i szczęścia. Pani Dyrektor Grażyna Wójcik powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i gości, natomiast pan Dyrektor Andrzej Czubaty przedstawił wychowawców poszczególnych klas i nowych nauczycieli.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w kl. IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum
czytaj więcej

O godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek. Klasa IIIa z panią Joanną Buniek przygotowała montaż słowno-muzyczny. Powitaliśmy w naszej szkole nowych uczniów. Odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Odświętnie ubrane i uśmiechnięte dzieci z klas  Ia, Ib i Ic, złożyły uroczyste ślubowanie, obiecując, że będą pilnymi uczniami i dobrymi kolegami.  Przewodniczący Rady Gminy - pan Edward Nagórski pasował przejętych pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.  Na pamiątkę tak ważnej uroczystości,  uczniowie otrzymali  z rąk Przewodniczącego Rady Rodziców - pana Jana Drozda i pani Dyrektor Grażyny Wójcik pamiątkowe dyplomy. To  wydarzenie  wraz z uczniami przeżywali  licznie zgromadzeni rodzice. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w kl. 0-III
czytaj więcej
  • Nowy dziennik elektroniczny

Podajemy rodzicom i uczniom adres internetowy nowego dziennika elektronicznego. Należy postępować jak przy pierwszym logowaniu. Instrukcja znajduje się w zakładce Dziennik elektroniczny - pierwsze logowanie. Życzymy miłego użytkowania naszego nowego narzędzia.


https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminanowawiesleborska


WYPRAWKA SZKOLNA

2014 /2015

 

W roku szkolnym 2014/15 będzie kontynuowany rządowy program „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla:

  1.  uczniów, którzy we wrześniu 2014 r. rozpoczną naukę w klasie II, III i VI szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza 539 zł na osobę, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku)
  2.  uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący; niesłyszący; słabosłyszący; z niepełnosprawnością ruchową; z autyzmem, w tym zespołem Aspergera; z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnościami sprzężonymi)

 Szczegółowe informacje (w tym wzory dokumentów) zostaną podane w późniejszym terminie.


 Uwaga !

Rodzice, którzy będą starali się o dofinansowanie podręczników są zobowiązani do załączenia oryginału faktury ( imienna, osobna na podręczniki dla każdego dziecka).

  • Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
czytaj więcej

Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych.

Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz.

Henri Frédéric Amiel

 

W naszej szkole jest wiele talentów, udowodnili to uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum. W dniu 23.06.2014r. dzieci prezentowały swoje pasje i uzdolnienia. Podziwialiśmy między innymi: akrobatykę, grę na kubeczkach, śpiew, tańce, zumbę, pokaz prac plastycznych i recytację wierszy (nawet w języku angielskim). Występy bardzo się wszystkim podobały, a każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.


Ta­lent jest da­rem uni­wer­salnym, ale pot­rze­ba wiel­kiej od­wa­gi,
żeby go wy­korzys­tać. Nie bój się być najlepsza.
 

Paulo CoelhoSZKOLNY MAM TALENT
czytaj więcej

24 czerwca 36 uczniów z naszego Zespołu Szkół wzięło udział w wycieczce do Gdańska, w trakcie której zwiedzali oni obiekty Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczniów powitali Rektor prof.Waldemar Moska oraz Kanclerz uczelni Olgierd Bojke. Zgodnie z umową o współpracy, którą nasza szkoła podpisała z AWFiS uczniowie mogli wziąć udział w treningu tenisa stołowego, prowadzonym przez p. Bartosza Gajka, a wcześniej obserwować trening prowadzony z drużyną narodową, który prowadził słynny trener i dawny wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy Leszek Kucharski. 

Nasi uczniowie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo